דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

כתב מינוי (זכות)

כתב המינוי מהווה הסכם העבודה בפועל וכולל את כל הפרטים הנוגעים להעסקה (כגון תקן והיקף העסקה, תקופת המינוי, פירוט הזכויות הסוציאליות, ועוד). האוניברסיטה מחויבת להנפיק את כתב המינוי לפני תחילת ההעסקה, והוצאתו היא באחריות היחידה המעסיקה.

יש לשמור את כתב המינוי בגרסה קשיחה או אלקטרונית כדי להימנע מקשיים בעתיד.

תקופת המינוי

תקופת המינוי משתנה בהתאם לתקן ההעסקה. בטבלה מפורטות תקופות המינוי עבור התקנים השונים:

עוזר/ת הוראהאסיסטנט/ית או מדריכ/העמית/ת הוראהמורה מן החוץמסלול מקביל
מינוי שנתי1 באוקטובר עד ה-30 בספטמבר בשנה העוקבת1 באוקטובר עד ה-30 בספטמבר בשנה העוקבת1 באוקטובר עד ה-30 בספטמבר בשנה העוקבת1 באוקטובר עד ה-30 במאי1 באוקטובר עד ה-30 בספטמבר בשנה העוקבת
מינוי סמסטר א1 באוקטובר עד ה-31 במרץ1 באוקטובר עד ה-31 במרץ1 באוקטובר עד ה-31 במרץ1 באוקטובר עד ה-30 בינואר1 באוקטובר עד ה-31 במרץ
מינוי סמסטר ב ברצף לאחר סמסטר א1 באפריל עד ה-30 בספטמבר1 באפריל עד ה-30 בספטמבר1 באפריל עד ה-30 בספטמבר1 בפברואר עד ה-30 במאי1 באפריל עד ה-30 בספטמבר
מינוי סמסטר ב (מינוי ראשון באותה שנה אקדמית)1 בפברואר עד ה-31 ביולי1 בפברואר עד ה-31 ביולי1 בפברואר עד ה-31 ביולי1 בפברואר עד ה-30 במאי1 בפברואר עד ה-31 ביולי
  • חשוב לדעת (סימן קריאה)
    ספירת משך ההעסקה היא לפי חודשי העסקה בפועל, כאשר חופשת לידה וחל"ת נחשבים העסקה בפועל. גם אם היה נתק בין העסקה אחת לשנייה, הספירה תכלול את כל חודשי ההעסקה בפועל.

היקף העסקה

לקריאה נוספת על היקף העסקה.

כתב התחייבות

בתקנים אסיסטנט/ית ומדריכ/ה, עמית/ת הוראה ומסלול מקביל, קיימת זכאות להעסקה תחת כתב התחייבות. למידע נוסף על התנאים לזכאות ניתן לקרוא כאן: כתב התחייבות לדוקטורנטים ודוקטורנטיות, כתב התחייבות לעמיתי ועמיתות הוראה, כתב התחייבות למסלול המקביל.

פיצוי בגין ביטול קורסים

מי ששובצו לקורס אשר בוטל בסמוך לתחילת הסמסטר או לאחר תחילתו, זכאים לפיצוי בגובה של חודש שכר עבודה בגין הקורס שבוטל מעבר לפיצויים שנקבעו בחוק. אם בשל ביטול הקורס נפסקת העסקתכם באוניברסיטה למשך השנה הקרובה לפחות – מדובר בפיטורין, ולכן תהיו זכאים בנוסף לתשלום בגין הודעה מוקדמת לפי חוק ולפיצויי פיטורין.

כדי לבדוק האם חלה פגיעה בזכויותיך מכל סוג שהוא, וכדי לברר לגבי כתב המינוי ולהתייעץ, אנא פנו אלינו בארגון.

עודכן לאחרונה ב־14:05
, 08 באוקטובר 2023