דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

היקף העסקה (זכות)

בכתב המינוי מפורט היקף המשרה. ניתן לבדוק מה היקף המשרה הצפוי במחשבון (לינק).

היקף העסקה על פי מסלולי העסקה

אחוזי המשרה מחושבים על בסיס מספר השעות השבועיות למשרה מלאה. בטבלה ניתן לראות את מספר השעות השבועיות למשרה מלאה בתקנים השונים:

שעות הוראה/תרגול שבועיותסה"כ שעות שבועיות (כולל שעות לא פרונטליות)
עוזר/ת הוראה א822
עוזר/ת הוראה ב32
אסיסטנט/ית22
מדריכ/ה
עמית/ת הוראה1027.5
מורה מן החוץ8לא רלבנטי
מסלול מקביל16

  • שימו לב (נעץ)

    שימו לב: היקף המשרה למורה מן החוץ מחושב על פי יחידות הוראה, ולא על פי אחוזי משרה.

היקף העסקה מינימלי

נקבע רף העסקה מינימלי עבור תקני ההעסקה הבאים: עוזר/ת הוראה, אסיסטנט/ית ומדריכ/ה. אין להעסיק בפחות מרף ההעסקה המינימלי.

  • עוזר/ת הוראה א' לא יועסקו בפחות מ-20% משרה.
  • עוזר/ת הוראה ב' לא יועסקו בפחות מ-12.5% משרה.
  • אסיסטנט/ית ומדריכ/ה לא יועסקו בפחות מ-25% משרה.

העסקה מעבר ל-100% משרה

היקף המשרה של עוזר/ת הוראה לא יעלה על 100% משרה, גם אם ההעסקה היא ביותר מיחידה אקדמית אחת באוניברסיטה.

העסקת דוקטורנט/ית מעבר ל-100% משרה דורשת אישור של סגן הרקטור. העסקה מעבר ל-100% משרה בהוראה, תהיה במינוי מורה מן החוץ (לא ניתן להעסיק במינוי זה בחוג שבו מועסק כבר במינוי אסיסטנט/ית או מדריכ/ה). העסקה מעבר ל-100% משרה בעבודת מחקר או בעבודה מנהלית תהיה במינוי עובד/ת מחקר או פרויקט.

שימו לב: העסקה מעבר ל-100% משרה אינה מקנה זכויות לקרן פנסיה ו/או לקרן השתלמות.

עודכן לאחרונה ב־14:05
, 08 באוקטובר 2023