דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

ביטוח פנסיוני למועסקים ומועסקות (זכות)

קרן הפנסיה מהווה מכשיר לביטוח פנסיוני וכיסויים שונים, אליו מועברים כספים שמופרשים משכר הברוטו של העובד/ת, ותשלומים נוספים על ידי המעסיק. החיסכון הפנסיוני מסתמך על הפקדות של העובד/ת ושל המעסיק. אלו נצברות בחיסכון הפנסיוני ומהוות את הבסיס לקצבת הפנסיה החודשית שיקבלו העובד/ת לאחר פרישתו לגמלאות או כסף שנצבר במסלול הוני.

 • מידע

  קרן הפנסיה מהווה מכשיר לביטוח פנסיוני וכיסויים שונים. החל משנת 2008, חלה חובה לבטח את כלל העובדים/ות במשק בביטוח פנסיוני. במסגרת הביטוח הפנסיוני מופרש על-ידי העובד/ת אחוז מסוים מהשכר לצורך החיסכון, והמעסיק מפריש סכומים נוספים, חלקם לצורך חיסכון וחלקם כרכיב פיצויים (6%).

 • מידע
  גובה ההפקדות לפנסיה משתנות בהתאם למסלול ההעסקה.
 • מידע
  פיצויי הפיטורים מופרשים גם הם לקופת הפנסיה ע"י האוניברסיטה, ועומדים על 6%.
 • מידע
  ניתן לנייד את כספי הפנסיה בין החברות השונות המציעות חיסכון פנסיוני, כדי לעשות זאת יש ליצור קשר עם מדור שכר.

באפשרות כל עובד/ת לבחור את הגוף הפנסיוני אליו יופקדו הכספים (פירוט על גופים שבהסדר בהמשך), אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני שלו וסוג המכשיר הפנסיוני: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לתגמולים.

אפיקי ההשקעה נבדלים זה מזה ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני. ניתן לנייד את החיסכון בין הגופים הפיננסיים בכל עת.

כדי לעבור בין חברות המציעות חיסכון פנסיוני, צריך למלא טפסים בגוף היעד להעברה, וגוף זה פונה לגוף בו מתנהל הכסף כעת לביצוע ההעברה. לאחר מכן יש לפנות לעמרי שני במדור תשלומי שכר כדי לעדכן לגבי המעבר. ניתן לפנות במייל: [email protected] או בטלפון 03-6406219

כדי לראות את צבירת הכספים על שמך, אפשר להיכנס לאתר "הר הכסף" של משרד האוצר בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות.


כיצד מופקדים הכספים לקרן הפנסיה?

חלק מההפקדות מנוכות משכר העובד/ת (חלק עובד/ת) וחלקן משולמות בנוסף לשכר על ידי האוניברסיטה (חלק מעביד), במסגרת הזכויות הסוציאליות אליהן מחויבת האוניברסיטה, לפי הסכמי השכר וצווי ההרחבה.

חשוב לדווח לאוניברסיטה בתחילת ההעסקה מה קרן הפנסיה שלך. ההפרשה לפנסיה תופקד לקרן שבחרת החל מתחילת ההעסקה, או לקרן ברירת המחדל אם לא דיווחת.


אם בשל חוסר דיווח לא הופרשו כספי פנסיה בתחילת ההעסקה, הם יופקדו רטרואקטיבית למועד תחילת ההעסקה במועד ההפרשה הראשוני.

להסבר על תלוש השכר, כולל היכן תוכלו לראות הפקדות אלו בתלוש, - ראואיך לקרוא תלוש שכר?

 • שימו לב (נעץ)
  שימו לב – באפשרות מי שאין להם/ן בני או בנות זוג או ילדים לבקש מהחברה המבטחת לא להפריש סכומים לפנסיית השארים, מה שיגדיל את סכום הקצבה הצבורה לעת פרישה.

גובה ההפקדות לפנסיה

גובה ההפקדות לפנסיה משתנה על פי מסלול ההעסקה:

דירוגחלק מעסיקפיצויים (ע"י המעסיק)חלק עובד/ת
עוזר/ת הוראה7.5%6%7%
אסיסטנט/ית + מדריכ/ה
מסלול מקביל
עמית/ת הוראה
מורה מן החוץ (א+ב)7%6.5%
מורה מן החוץ (ג)6.5%6%

ההפקדות לפנסיה של כלל הדירוגים, למעט מורה מן החוץ, מעוגנות בהסכם הקיבוצי הארצי משנת 2018, סעיף 10.6.

ההפקדות לפנסיה של מי שבדירוג מורה מן החוץ ג' מעוגנות בצו הרחבה משנת 2016.

פיצויי פיטורים

הפרשת המעסיק לפיטורים מדי חודש מהווה למעשה "מקדמה" על חשבון פיצויי הפיטורים. הפיצויים ישארו בחיסכון הפנסיוני של העובד/ת גם אם יבחרו להתפטר.

במסגרת ההפקדות לקופת הפנסיה, מפרישה האוניברסיטה 6% לרכיב הפיצויים. אם העובד/ת סיימו את ההעסקה כדין מפוטר, יהיו זכאים להשלמה של כספי הפיצויים ל-8.33% (כלומר, השלמה של 2.33% שטרם שולמו לחיסכון הפנסיוני שלו/ה).

סיבות הנכללות כהתפטרות בדין מפוטר: סיום העסקה לאחר שימוע, סיום העסקה בשל סיום לימודים, אי חידוש מינוי, התפטרות בעקבות הרעת תנאים, התפטרות לצורך גידול הילד (עד 9 חודשים מהלידה).

במצב כזה, תקבלו את ה- 2.33% ישירות לחשבון הבנק האישי, באמצעות תלוש המשכורת.

 • שימו לב (נעץ)
  שימו לב: המלצת משרד האוצר היא לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני. זאת משום שמשיכת כספים אלו מקטינה את גובה קצבת הפנסיה החודשית לה זכאי/ת העובד/ת לאחר הגעה לגיל פרישה ביותר משליש. הדבר יכול להקטין גם את גובה הטבות המס בעת הפרישה, לה יהיה זכאי/ת העובד/ת. מעבר לכך, מס הכנסה יכול להיות מוטל על כספי הפיצויים שנמשכו (או על חלק מהם). לכן מומלץ לפנות לייעוץ מס או פרישה, או לרואה חשבון, לפני ביצוע המשיכה.

כיסוי ביטוחי

בנוסף על מרכיב החיסכון, המכשירים הפנסיוניים מספקים גם כיסוי ביטוחי - ביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים) וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. היקף הכיסוי הביטוחי נקבע בהתאם לגובה השכר המבוטח של העובד. נתון זה ניתן לראות בחזית תלוש השכר כשכר הפנסיוני.

כמו מכשירים ביטוחיים רבים, גם ברכיבי הביטוח הפנסיוניים יש משמעות לרצף הביטוחי והוותק הביטוחי של החוסכ/ת. הפסקת רצף העבודה וההפרשה לפנסיה לתקופה של יותר מחמישה חודשים עלולה לבטל את הוותק שצברת, ולפגוע בזכויותיך לאחר החזרה להפקדת לקרן הפנסיה.

על מנת לשמור על הרצף הביטוחי בעת הפסקת עבודה ניתן לבצע הפקדות באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני, או לרכוש הסדר ריסק.

הסדר ריסק הוא תשלום לגוף הפנסיוני בעבור הכיסוי הביטוחי ללא הפרשה לחיסכון הפנסיוני, כך שנשמרות הזכויות של החוסך מבחינת הוותק שלו והרצף הביטוחי, גם בתקופה שאינו עובד ואינו מפקיד כספים לחיסכון הפנסיוני. בנוסף, גובה דמי הניהול של קרן הפנסיה שפועלת עם הסדר ריסק לא יעלה לתקופה שבין 5-10 שנים (בהתאם לקרן הפנסיה), ובלבד שלעובד אין אפשרות מיטיבה יותר, כמו במקרה של מעבר בין עבודות.

יש לארגון הסדרים לחבריו ולחבררותיו מול מספר חברות פנסיה, במסגרתם מוצעים דמי ניהול בעלות מופחתת. דמי ניהול מקסימליים על פי חוק: 6% מההפקדות השוטפות + 0.5% מהצבירה.

מומלץ להתאים אישית את מסלול דמי הניהול העדיף ביותר, משום שהוא יכול להשתנות בהתאם לגובה הצבירה והפרמיה החודשית. בנוסף, חשוב לבדוק תשואות של גופי ההשקעות ולא רק את דמי הניהול.

הסדר לחברי/ות ארגון בחברת מגדל

מסלול 1 (ברירת מחדל): 0.8% מההפקדות השוטפות + 0.17% מהצבירה
מסלול 2: 1.75% מההפקדות השוטפות + 0.05% מהצבירה
מסלול 3: 2.25% מההפקדות השוטפות + 0% מהצבירה

ההטבות בדמי הניהול חלות גם על בני או בנות זוג.

באפשרות חברי וחברות הארגון להמשיך וליהנות מהטבה זאת גם לאחר סיום תקופת העבודה באוניברסיטה, אם יבקשו להמשיך להיות רשומים בקרן הפנסיה כאשר יגיעו למקום העבודה החדש. ההנחה תכובד כל עוד דמי הגמולים מופרשים ישירות למקפת והקרן אינה דורשת לשלם עמלות לייעוץ, לסוכנות, או למנהל הסדר במקום העבודה החדש, וכל עוד התוכנית נשמרת פעילה.

בנוסף, חברי וחברות ארגון אשר יעבירו למגדל מקפת את ההפרשה לפנסיה ממקום עבודה אחר (למשל ממוסד אקדמי אחר, כולל מכללות), ייהנו מההנחה בדמי הניהול גם עבור הסכומים הללו.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה ניתן לפנות למשווקת הפנסיונית מטעם מגדל. ניתן לפנות בכל שאלה גם להדס טננבאום, מנהלת התיק שלנו במגדל.

הסדר לעובדי/ות אוניברסיטה בחברת כלל ביטוח ופיננסים

מסלול 1: 0.8% מההפקדות השוטפות + 0.18% מהצבירה

מסלול 2: 0.05% מההפקדות השוטפות + 1.75% מהצבירה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד לתיאום פגישות. המוקד פעיל בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00

הסדר לחברי/ות ארגון בחברת הראל

מסלול 1: 0.9% מההפקדות השוטפות + 0.14% מהצבירה

מסלול 2: 1.49% מהפקדות שוטפות + 0.1% מהצבירה

לתיאום פגישת ייעוץ ניתן ליצור קשר עם מנהלת קשרי מעסיקים בהראל.

הסדר לחברי/ות ארגון בחברת מנורה מבטחים

בקרן פנסיה מקיפה או משלימה:

מסלול 1: 0.9% מההפקדות החודשיות + 0.15% מהצבירה השנתית

מסלול 2: 1.75% מההפקדות החודשיות + 0.05% מהצבירה השנתית

כדי להנות מההסדר עם מנורה יש לתאם פגישת ייעוץ תכנון פנסיוני.

אלטשולר-שחם

דמי ניהול: 1% מההפקדות החודשיות + 0.15% מהצבירה השנתית

מיטב-דש

דמי ניהול: 1% מההפקדות החודשיות + 0.15% מהצבירה השנתית

עודכן לאחרונה ב־02:17
, 30 במרץ 2024