דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

תקציב קשרי מדע (לעמיתי ועמיתות הוראה) (זכות)

לעמיתי ועמיתות הוראה זכאות לתקציב מיוחד לצורך נסיעות לכנסים וקשרי מדע בתקופת המינוי, בו ניתן להשתמש לצרכי מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, הצטרפות לאגודות מקצועיות, והשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל.

עמיתי ועמיתות הוראה המועסקים באוניברסיטה זכאים לתקציב מיוחד לצורךנסיעות לכנסים וקשרי מדע בתקופת המינוי [לפי הסכם 2008, סעיף 10].

התקציב מאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, הצטרפות לאגודות מקצועיות, השתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל.

תקציב זה הינו מוסדי ואינו נצבר: אם לא ניצלת אותו, הוא אינו ניתן לפדיון בסיום תקופת ההעסקה.

עמיתי/ות הוראה יכולים לבקש מהאוניברסיטה עד $3,000 בשנה אקדמית.

להגשת בקשה ובירורים בנושא, יש לפנות לאיש/אשת הקשר במזכירות האקדמית. פנו אלינו עם כל שאלה או בעיה שמתעוררת.

עודכן לאחרונה ב־13:24
, 04 במרץ 2024