דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

פיצויי פיטורים (זכות)

פיצויי הפיטורים הם תשלום לעובד/ת על ידי המעסיק שמתבצע כאשר פוטרו, ובמקרים מסוימים גם אם התפטרו. פיצויי פיטורים מגיעים לעובד/ת שפוטרו לאחר 12 חודשי העסקה או יותר, ללא הפסקות של יותר מ-6 חודשים.

למי מגיעים פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים מגיעים לעובד/ת שפוטרו לאחר 12 חודשי העסקה או יותר, ללא הפסקות של יותר מ-6 חודשים.

משמעות הדבר היא שלמאסטרנטים, דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאות לפיצויי פיטורים גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף. למורים מן החוץ זכאות לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.

  • חשוב לדעת (סימן קריאה)

    פיצויי פיטורים אינם מגיעים למי שהתפטרו מעבודתם, למעט במקרים חריגים. לכן מכתב הודעה מטעמך על סיום העבודה עלול לשלול ממך את פיצויי הפיטורים.

גובה פיצויי הפיטורים


על כל שנת עבודה באוניברסיטה תקבלו פיצוי בגובה משכורת ממוצעת אחת באותה שנה. במילים אחרות, גובה פיצויי הפיטורים יהיה 8.33% ממה שהשתכרתם באוניברסיטה עד כה.

החל משנת 2008, האוניברסיטה מפקידה מדי חודש פיצויי פיטורים על סך 6% לקרן הפנסיה, בנוסף לכספי הפנסיה שלך. לאחר סיום העסקתך באוניברסיטה, תתקבל השלמה בגובה 2.33% מהשכר האחרון כפול מספר חודשי עבודתך עבור החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרש לביטוח הפנסיוני.


בחוק, בתקנות פיצויי פיטורים ובפסיקה, נקבעו הוראות שונות לקביעת המשכורת לעניין חישוב הפיצויים, בהתאם לנסיבות (למשל: מעבר ממשרה מלאה לחלקית, הפחתת שכר בסמוך למועד הפיטורים, ועוד). אם במהלך העסקתך עברתם מתקן לתקן, יש לפנות אלינו על מנת שנוודא שקיבלת את מלוא הסכום המגיע לך.


קבלת פיצויי הפיטורים


כדי לפדות את פיצויי הפיטורין יש לבקש ממדור כוח אדם באוניברסיטה שני טפסים:
1. טופס 161 (טופס התחשבנות מס).
2. טופס סיום העסקה מהאוניברסיטה שממוען לחברה בה מנוהלת קרן הפנסיה, ומציין את תקופת העבודה, אישור על שחרור הכספים, חתימה וחותמת האוניברסיטה.
ניתן למלא טופס זה במזכירות הפקולטה או אצל רפרנט/ית השכר ביחידה.

יש לפנות לחברת הפנסיה בצירוף הטפסים האלו, על מנת לקבל יעוץ לגבי כדאיות פדיון פיצויי הפיטורים, והסבר לגבי פרוצדורת הפידיון.

אסור לאוניברסיטה לעכב את תשלום פיצויי הפיטורים. אם חל עיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים שלך, אנא צרו קשר איתנו בארגון.

  • שימו לב (נעץ)

    משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שתקבלו לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם לא תמשכו את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).

עודכן לאחרונה ב־12:05
, 09 בינואר 2024