דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

סיום העסקה - שאלות ותשובות (זכות)

סיום העסקה באוניברסיטה יכול להתבצע ביוזמתכם/ן או ביוזמת האוניברסיטה. בכל מקרה שבו מדובר במצב רגיש, חשוב מאוד למצות את זכויותיכם/ן במלואן. מידע ראשוני בנושא מובא כאן, אך בכל מצב של התלבטות חשוב שתפנו אלינו.


האוניברסיטה פיטרה אותך? מגיעה לך זכות שימוע


זכות שימוע הינה זכות יסוד של העובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע טענותיו בפני מעסיקו, בטרם יפוטר או ישונו לרעה תנאי העסקתו.בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מטרת השימוע הנה להציג בפני העובד את הטענות כנגדו והנימוקים שהביאו להליכי פיטוריו ולאפשר לו להזים הטענות כלפיו, ולנסות ולשכנע את העומד להכריע בגורלו כי אין לסיים את העסקתו או לפגוע בזכויותיו.
זכותכם להגיע לשימוע בליווי נציגות מועד הארגון. אם תרצו בליווי כזה – פנו אלינו. אם פוטרתם/ן ללא שימוע או לאחר הליך פגום של שימוע, אנא צרו עימנו קשר כדי שנוכל לשקול ביחד כיצד לפעול.

לא בכל מצב מותר לפטר


החוק אוסר על פיטורי עובדים/ות במצבים רגישים כגון מחלה, טיפולי פוריות, הריון וכו'. בעת פניה לגבי פיטורים, חשוב שתיידעו אותנו על כל מצב מיוחד מסוג זה, על מנת שנוכל לברר האם ניתן למנוע את הפיטורין.תום כתב מינוי נחשב לפיטורין


חברי וחברות סגל הוראה ומחקר מועסקים באוניברסיטה באמצעות כתבי מינוי קצובים בזמן. חשוב שתדעו שתום כתב מינוי נחשב כפיטורין לכל דבר ועניין. חוק פיצויי פיטורין קובע כי כאשר תקופת חוזה לתקופה קצובה מגיעה לקיצה, רואים את העובד/ת כאילו פוטרו, אלא אם כן הוצע לו/ה לחדש את החוזה לפחות שלושה חודשים לפני תום התקופה. אם המעביד הציע לעובד/ת את חידוש החוזה במועד, והעובד/ת אינו/ה רוצה בכך, רואים את העובד/ת כאילו התפטרו.


פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין מגיעים לעובד שפוטר לאחר שהועסק 12 חודשים ומעלה, ללא הפסקות של למעלה משישה חודשים. משמעות הדבר היא שמסטרנטים דוקטורנטים ועמיתי הוראה זכאים לפיצויי פיטורין גם אם עבדו סמסטר יחיד בשנה לפחות שנתיים ברצף (פעמיים סמסטר א' או פעמיים סמסטר ב'), ומורים מהחוץ זכאים לפיצויי פיטורין אם הועסקו שני סמסטרים בשנה ולפחות סמסטר אחד נוסף בשנה העוקבת.
לתשומת לבכם: פיצויי פיטורין אינם מגיעים למי שהתפטר מעבודתו מיוזמתו, למעט במקרים חריגים. לכן מכתב שבו אתם מודיעים על סיום העסקתכם עלול לשלול מכם את פיצויי הפיטורין.
לפרטים בדבר גובה הפיצויים המגיעים לכן, ודרך פידיונם לחצוכאן.


קרן קשרי מדע


קרן קשרי מדע היא קרן הנצברת לטובת דוקטורנטים ועובדים במסלול המקביל המועסקים בהוראה, למימון השתתפותם בכנסים מדעיים ובהוצאות הקשורות במחקר. אם בסיום העסקתכם לא ניצלתם את כל כספי הקרן, באפשרותכם לפדות את שארית הקרן בניכוי מס, או להקפיאה במידה ואתם צפוים לחזור לעבוד באוניברסיטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור נסיעות וזכויות אקדמיות בטלפון 03-6406217/9684.


נקודות זיכוי במס הכנסה לאחר סיום לימודים לתואר


עבור מי שעוזבים/ות את העבודה באוניברסיטה עם סיום התואר, חשוב שתדעו כי עבור תושב/ת ישראל בעל/ת תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, יש זכאות לחצי נקודת זיכוי ממס. לפרטי ההטבה לחצוכאן.


שימור זכויות


בסמוך לסיום העסקתכם/ן, מסתיימת גם חברותכם/ן בארגון סגל ההוראה והמחקר. שימו לב: כחברי/ות ארגון נהניתם/ן מהסדרים קיבוציים שונים בתנאים מועדפים שלהם זכאים ועדי עובדים, ושאינם זמינים ללקוחות פרטיים. בכמה מהמקרים השיג הארגון את הסכמתו של ספקית השירות להעניק את אותם התנאים המועדפים גם לחברי/ות ארגון לשעבר. לפרטי ההטבות לחצוכאן.

עודכן לאחרונה ב־15:06
, 08 באוקטובר 2023