דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

מכתב סגן הרקטור - 2000

אוניברסיטת תל אביב

משרד הרקטור

כ"ג באדר א תש"ס

29 בפברואר 2000

לכבוד

מר איגור דרג'י

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר

כ א ן

שלום רב,

1. "תקנון מינויים – אסיסטנטים ומדריכים":

כהמשך לדיונים שקויימו בין הנהלת האוניברסיטה לבין ארגונכם, רצ"ב הוראת שעה שתנהג בעניינו של התקנון הנדון, עד להשלמת תיקון הוראותיו בהתאם למפורט בהוראה.

2. מטלות "עוזרי הוראה":

יודגש, כי הקריטריון לקביעת מספר שעות בדיקת התרגילים ייקבע כפונקציה של מספר התרגילים ושל קושי החומר המתורגל, זאת בכל יחידה ויחידה (ולא לפי מספר השעות המוקדשות לתרגיל, כפי שהיה עד עתה בחלק מהיחידות).

3. השאלת ספרים בספריות:

תנאי השאלת ספרים מספריות האוניברסיטה ל"מורים עוזרים" ו"אסיסטנטים – מדריכים", לשיעורים בהם הם מלמדים / מועסקים, יהיו זהים למקובל לגבי הסגל האקדמי הבכיר.

בכבוד רב,

פרופ' ש. ינקלביץ

סגן הרקטור

עודכן לאחרונה ב־18:27
, 01 במאי 2023