דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

מילואים למלגאים ומלגאיות (זכות)

 • מידע
  מלגאי/ת בתארים מתקדמים ששירתו במילואים לפחות 21 ימים בשנה ברציפות תהיה זכאות להארכת מלגה השווה לסך ימי המילואים שביצעו.
 • מידע
  למלגאים/ות אלו לא תופסק הענקת המלגה בתקופה בה שרתו במילואים.
 • מידע
  זכויות אלו אינן פוגעות בזכות לקבלת תגמול מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

מידע כללי

מלגאי/ת בתארים מתקדמים ששירתו במילואים לפחות 21 ימים בשנה ברציפות תהיה זכאות להארכת מלגה השווה לסך ימי המילואים שביצעו (במידה וטרם הגישו את עבודת התזה/הדוקטורט).

למלגאי/ות אלו לא תופסק הענקת המלגה בתקופה בה שירתו במילואים.

פקולטות יאריכו את תקופת המלגה מעבר למשך המקובל באותה פקולטה, בהתאם לתקופת היעדרות בעקבות המילואים. יודגש כי ההארכה אינה תלויה באישור המנחה והיא על חשבון האוניברסיטה (לא יורדת מתקציב המנחה).

זכויות אלו אינן פוגעות בזכות לקבלת תגמול מילואים מהמוסד לביטוח לאומי. עבור מלגאים/ות שאינם עובדים, הביטוח הלאומי ישלם תגמול מילואים מינימלי שסכומו כפי שמפורסם על-ידי ביטוח לאומי. את התביעה לגמול ניתן להגיש באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

אופן הגשת בקשת התגמול

כאמור, ההארכה אינה תלויה באישור המנחה, וכי הפנייה למימוש הזכאות להארכה תוגש באמצעות מזכירוּת תלמידי-המחקר במיילים: [email protected] או [email protected] או באמצעות מזכירוּת המלגאים בפקולטה שלכם (לפי בחירתכם).

 • מידע
  סיוע נוסף מפורט באתר דקאנט הסטודנטים.

טפסים

עודכן לאחרונה ב־14:14
, 08 באוקטובר 2023