דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

מילואים למועסקים ומועסקות (זכות)

  • מידע
    עובדים ועובדות שביצעו שירות מילואים יקבלו תשלום עבור מלוא השכר מהאוניברסיטה.
  • מידע
    למי שביצעו את שירות המילואים מעבר למכסה של שעות העבודה הרגילה, ישולם גם שכר עבודה רגיל וגם תגמולי מילואים.

מידע כללי

עובד/ת שביצעו שירות מילואים יקבלו תשלום עבור מלוא השכר מהאוניברסיטה. יש להקפיד על העברת אישור שירות המילואים לאגף משאבי אנוש מיד עם החזרה מהשירות.

מרצה, מתרגל/ת או מדריכ/ה, ששירתו במילואים בזמן המינוי ועדיין ביצעו את עבודתם, יקבלו גם שכר עבודה רגיל וגם תגמולי מילואים. ביצוע העבודה יכול להיות בתוך תקופת המילואים או השלמת שיעורים לאחר תקופת המילואים.

אופן הגשת בקשת התגמול

בתום שירות המילואים על העובד/ת להעביר ליחידת השכר את אישור המילואים המיועד לתביעה של תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי - טופס 3010. אישור המילואים מונפק על ידי משרת המילואים באתר האינטרנט של שירות המילואים, באזור האישי. בנוסף יש לצרף טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים (קישור להצהרה מופיע בצד של דף זה). על ההצהרה יש להחתים את ראש מנהל הפקולטה. את המסמכים רצוי להעביר דרך מזכירות היחידה.

  • מידע
    אישור המילואים מונפק באתר האינטרנט של שירות המילואים, באזור האישי.
  • מידע
    בנוסף יש לצרף טופס הצהרה על עבודה בעת שירות מילואים. רצוי להעביר את הטפסים דרך מזכירות היחידה.

פרטים נוספים

עובד/ת המועסק/ת במקום עבודה נוסף לאוניברסיטת תל אביב, ובחרו להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות האוניברסיטה, ינוכה ממשכורתם השכר בגין תקופת שירות המילואים. שכן, את התמורה לעבודה יוכלו לקבל דרך המוסד לביטוח לאומי על ידי הגשת תביעה אישית להשלמת תגמול המילואים, מעבר לתגמול שהתקבל מהתביעה במקום העבודה שדרכו הוגשה התביעה.

האוניברסיטה עשויה לחלק את גמול המילואים בין שתי משכורות. החלק הראשון משולם על-סמך הדיווח של העובד/ת, והחלק השני משולם לאחר העברת ההחזר לאוניברסיטה מביטוח לאומי (מתוך “שירות מילואים”, מדור כ"א ובקרה באתר האוניברסיטה).

עודכן לאחרונה ב־10:53
, 09 בינואר 2024