דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

חישוב ותק (זכות)

 • מידע
  ותק הוא רכיב בשכר של המועסקים והמועסקות באוניברסיטה.
 • מידע

  חברי וחברות הארגון זכאים לתוספת שכר בגין ותק, שמחושב על פי מספר השנים שעברו מקבלת התואר הראשון או השני, עד לתקרה של מספר שנות ותק שתצויין בהמשך. הזכאות לותק היא מכוח הסכמים קיבוציים שהשיג הארגון במהלך השנים.

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)

  הותק בגינו מחושבת התוספת לשכר אינו קשור למשך ההעסקה באוניברסיטת תל אביב; משך ההעסקה באוניברסיטה רלבנטי לצרכי ביטחון תעסוקתי.

ותק לשכר מחושב באופן הבא:

- כל שנת שירות חובה בצה"ל (לא קבע) נספרת כשנת ותק אחת.

- כל שנת שירות לאומי נספרת כשנת ותק אחת, ובלבד שמשך השירות היה שנה לפחות.

- כל שנה מאז מועד הזכאות לתואר ראשון נספרת כשנת ותק אחת.

- כל שנה מאז מועד הזכאות לתואר שני נספרת כשנה וחצי לותק (לא בנוסף לזכאות הנובעת מהתואר הראשון, אלא במקומה).

- סטודנטים במסלול ישיר לדוקטורט: מהשנה השלישית (כולל) במסלול הישיר נספרת כל שנה כשנת זכאות לתואר שני, כלומר כשנה וחצי של ותק. במידה והמעבר למסלול הישיר התרחש לאחר שנת לימודים לקראת תואר שני, כל שנה החל מהשנה השניה במסלול הישיר (כולל) נספרת כשנה וחצי.

- הנ״ל נכון גם למי שסיים מסלול ישיר לדוקטורט, כלומר קיבל תואר שלישי בלי שסיים תואר שני.

לא ניתן לקבל שנות ותק כפולות עבור שנים חופפות (למשל, עתודאי לא יקבל שנות ותק גם עבור שירות צבאי וגם עבור תואר ראשון במקביל;עולה חדש שלמד לתואר ראשון לפני עלייתו ארצה והתגייס לא יקבל הכרה בשירותו הצבאי במקביל לצבירת ותק מהתואר).

על מנת לקבל את ותק השכר, יש לשלוח למי שמטפל במשאבי אנוש ביחידה את האישורים הרלוונטיים (שירות צבאי, שירות לאומי, וזכאויות לתארים מכל מוסד אקדמי מוכר).

שימו לב, הותק לשכר מתעדכן על פי רוב אחת לשנה, החל ב-1 בינואר בכל שנה [לפי תקשי"ר, סעיף 24.402]. זאת למעט עוזרי/ות הוראה, להם העדכון מתבצע אחת לשנה בחודש אוקטובר). ההפרשים משולמים רטרואקטיביים לאחר העדכון.

 • דוגמה (נורה)

  תחילת החשבת תואר שני לותק עבור מי שבמסלול ישיר לדוקטורט: עבור מי שברשותם תואר שני, הותק לשכר מחושב יחד עם התואר השני כבר מתחילת הדוקטורט. אם סיימת תואר שני והתחלת שלישי והשני עוד לא אושר, אז הותק לשכר עולה החל מאישור השני.

 • מידע כללי

  עבור מי שבמסלול ישיר לדוקטורט, התואר השני מתחיל להיחשב לצרכי ותק החל ממעבר שלב - מהרגע שהרשות מאשרת את הצעת הדוקטורט או שמתחילה קליטה כסטודנט/ית לדוקטורט.

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)

  שימו לב, הותק לשכר מתעדכן על פי רוב אחת לשנה, החל ב-1 בינואר בכל שנה. זאת למעט עוזרי/ות הוראה, להם העדכון מתבצע אחת לשנה בחודש אוקטובר. ההפרשים משולמים רטרואקטיבית לאחר העדכון.

הותק המירבי אותו ניתן לקבל תלוי בסוג המינוי, והוא מפורט בטבלה הבאה:

סוג המינויותק מקסימלי
עוזר/ת הוראה א'15
עוזר/ת הוראה ב'15
מורה משנה א10
מורה משנה ב10
אסיסטנט/ית א15
אסיסטנט/ית ב20
מדריכ/ה25
מדריכ/ה ד"ר25
תלמיד/ת מחקר רמה א4
תלמיד/ת מחקר רמה ב6
תלמיד/ת מחקר רמה ג4
מורה עוזר/ת רמה א/ב/ג/ד8
עמית/ת הוראה 115
עמית/ת הוראה א15
עמית/ת הוראה ב30
עודכן לאחרונה ב־14:42
, 02 בינואר 2024