דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הסכמים קיבוציים (רשימה)

 • מידע
  הסכם קיבוצי נחתם כתוצאה של משא ומתן קיבוצי בין הארגון לבין אוניברסיטת תל אביב או ארגון של מספר אוניברסיטאות
 • מידע
  ההסכם הקיבוצי מסדיר את תנאי ויחסי העבודה בין העובדים למעסיק
 • מידע
  ההסכם הקיבוצי חל על כלל האוניברסיטאות החתומות עליו וכלל העובדים שמועסקים אצלם ושההסכם מתייחס אליהם
 • חוק
  מעמדו החוקי של ההסכם הקיבוצי מוסדר באמצעות חוק הסכמים קיבוציים

תנאי ההעסקה של חברי הארגון המועסקים באוניברסיטת תל אביב נגזרים מהחוק, מצווי הרחבה, מפסיקות רלוונטיות, מההסכמים הקיבוציים ומנהלי האוניברסיטה (על־פי סדר חשיבות זה). עמוד זה מרכז גרסאות שונות של ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין הארגון לבין אוניברסיטת תל אביב.

הסכם צמצומים 2024 בפקולטה למדעי הרוח

הסכם 2020 ("הסכם קורונה")

הסכם 2019

ב-21 בנובמבר 2019 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, בעקבות הסכם “ארצי” שנחתם בין האוניברסיטה העברית לארגון מו"ח ובין אוניברסיטת בר אילן לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן. ההסכם האמור, על נספחיו, צורף כנספח להסכם 2019. נלווה אליו מכתב ביטחון תעסוקתי מקומי, המעדכן את הסדרי הביטחון התעסוקתי שמקורם במכתב כרמי ובמכתב הבטחון התעסוקתי הארצי 2018.

להלן תקציר הישגי ההסכם.

בנוסף להסכם הקיבוצי הנ"ל, באותו מועד נחתם הסכם קיבוצי המסדיר סוגיות של ניכוי דמי חבר ודמי טיפול.

הסכם 2013 בפקולטה לניהול

ב-14 בפברואר 2013 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, שתכליתו הסדרה של צורת העסקה ייחודית לפקולטה לניהול, של עוזרי הוראה שאינם סטודנטים באוניברסיטה.

הסכם 2012

ב-17 במרץ 2012 נערך ונחתם הסכם בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לבין הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות (הפורום המתאם) וארגוני הסגל האקדמי הזוטר במסודות להשכלה גבוהה בישראל. ההסכם דן בתוספות שכר, בתוספת פרונטלית לעוזרי הוראה, ותק לעמיתי הוראה והפקדות לפנסיה. נלווה אליו מכתב כרמי הדן בביטחון תעסוקתי לתלמידים לתואר שלישי (סעיף 1), עמיתי הוראה ב' (סעיף 2), “העשור האבוד” (סעיף 3), קבוצות מיוחדות (כגון מורות לשפות; סעיף 4) ומורים מן החוץ (סעיף 5). להסכם יש גם נספח מקומי בצורה של מכתב מנכ"ל.

ב-4 בפברואר 2014 התקיימה ישיבה בנושא יישום התוספת הדיפרנציאלית לסטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה ו/או הדרכה פרונטאלית ("תוספת פרונטלית"). בישיבה נכחו נציגים של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת בן־גוריון, באוניברסיטת בר־אילן ובאוניברסיטת חיפה, לצד נציגים של ור"ה, ות"ת והממונה על השכר. סיכום הישיבה נחתם על ידי הנוגעים לדבר.

הסכם 2010

ב-9 במרץ 2010 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב, שתכליתו להסדיר מחלוקת שהתגלעה בפרשנות ויישום הסכם 2008 (ובגינה הוגשה בקשת צד בסכסוך קיבוצי לבית־הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ס"ק 555/09). ההסכם דן בהעסקה כמורה מן החוץ (לרבות מורה מן החוץ ג') לעומת העסקה כעמית הוראה.

הסכם 2008

ב-14 בדצמבר 2008 נערך ונחתם הסכם בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי “הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות" (הפורום המתאם). ההסכם הגדיר, בין היתר, את מסלול ההעסקה החדש של עמית הוראה (סעיפים 4-11), ומסדיר תנאים של מורים מן החוץ (סעיף 12), עוזרי הוראה (סעיפים 13-16) ואסיסטנטים ומדריכים (סעיף 17). בנוסף, ההסכם מתייחס להעסקה לפי שעות, להוראה בהתנדבות ולפטור מדמי אבטחה.

הסכם 2003

ב-10 לאוגוסט 2003 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. הסכם קיבוצי זה מתייחס לקיצוצים שחלו באותה העת.

הסכם 2000

ב-6 במרץ 2000 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. ההסכם דן בהעסקת תלמידים לתואר שלישי בתקן מורה עוזר, פרקטיקה שלא נהוגה כיום, ובסוגיות שונות של העסקת תלמידים אלה (סעיף 2), ומגדיר את צורת ההעסקה של תלמידים לתואר שני (עוזרי הוראה, סעיף 3). בנוסף, בסעיף 4 ההסכם דן בהעסקה של מורים מן החוץ. נספחים שונים להסכם דנים בצורות העסקה של התקנים השונים.

הסכם 1997

ב-14 באוקטובר 1997 נערך ונחתם הסכם בין אוניברסיטת תל אביב לארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב. ההסכם דן בהעסקת תלמידים לתואר שלישי בתקן מורה עוזר, פרקטיקה שלא נהוגה כיום, ומגדיר את צורת ההעסקה של תלמידים לתואר שני (עוזרי הוראה, סעיף 3). בסעיף 5 ההסכם דן בהעסקה של מורים מן החוץ.

הסכם 1994

ב-31 במאי 1994 נערך ונחתם הסכם בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים ע"י ור"ה לבין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במוסדות להשכלה גבוהה המיוצגים ע"י המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי.

עודכן לאחרונה ב־12:44
, 17 ביולי 2024