דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) (ארגון)

  • מידע
    הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) הנה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה, והנה אחראית על תקציב ההשכלה הגבוהה

הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) הינה ועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) האחראית באופן בלעדי על תקציב ההשכלה הגבוהה. הות"ת ותפקידיה נקבעו על פי החלטת ממשלה מס' 666 משנת 1977.

עודכן לאחרונה ב־14:58
, 29 באוגוסט 2021